Pane

Content

Goes

Here

X

Vänförening

Välkommen som medlem i Ingmarsspelens vänförening, som är en stödförening till Ingmarsspelen.

 

Årsavgiften 100:- kan insättas på Bankgiro 5976-5214.

Swish 123 307 56 52

 

Medlemsbrev 2-2020

Årsmötesprotokoll 2019

Föreningen Ingmarsspelens styrelse

Ordförande:

Vice ordf:

Kassör:

Sekr:

Ledamöter:

Curt Tysk

Britt-Marie Wiklund

Åke Linder

Elis Wiklund

Andreas Bajer

Paula Myrvang

Hans Erik Bergman

Tupp Uno Matsson

Fins Kjell Eriksson

Seija Alitalo Tallnäs

Solvei Hult

Använd gärna Ingmarsspelens minnesfond vid kondoleanser eller högtidsdagar.

Tel:  070-5119376 BG: 5976-5214

Swish 123 307 56 52

 

INGMARSSPELEN

Ingmarsspelen

Borgbygatan 4

789 63 Nås

070 - 568 10 01

info@ingmarsspelen.se