Pane

Content

Goes

Here

X

Vänförening

Välkommen som medlem i Ingmarsspelens vänförening, som är en stödförening till Ingmarsspelen.

 

Årsavgiften 100:- kan insättas på Bankgiro 5976-5214.

 

Medlemsbrev 1-2019

Föreningen Ingmarsspelens styrelse

Ordförande:

Vice ordf:

Kassör:

Sekr:

Ledamöter:

Curt Tysk

Britt-Marie Wiklund

Åke Linder

Elis Wiklund

Andreas Bajer

Paula Myrvang

Hans Erik Bergman

Martin Hinrichs

AnnaCari Jons

Seija Alitalo Tallnäs

Solvei Hult

Glöm inte att använda Ingmarsspelens minnesfond vid kondoleanser eller högtidsdagar. Tel:  070-5119376 BG: 5976-5214

 

INGMARSSPELEN

Ingmarsspelen

Borgbygatan 4

789 63 Nås

070 - 568 10 01

info@ingmarsspelen.se